Autor Tema: Radiostezija  (Pročitano 12116 puta)

sarapt

 • Gost
Radiostezija
« poslato: Vreme 16:28:42 datum 17.12.2012 »
Radiestezija je osjetljivost svih živih organizama na štetna zračenja koja nam dolaze iz zemlje i svemira

Radiestezija je osjetljivost svih živih organizama na štetna zračenja koja nam dolaze iz zemlje i svemira, a u spisima se spominje još u drevnoj Kini. Prema nekim zapisima, koji su stari oko 5.000 godina, u Kini su se radiestezijom bavili samo viši slojevi tj. dvorjani, dok je običnom puku radiestezija bila potpuno nepoznata i nedostupna. Ona je bila privilegija kineskih vladara i plemstva.
U Egiptu su nađeni zapisi u piramidama koji, mogli bismo reći, tumače radiesteziju, a nađeni su i određeni visci. Kao najpoznatiji su izis, oziris i karnak, a izvorni primjerci izloženi su u muzeju u Parizu. U svome radu radiestezisti se danas služe upravo kopijama tih pronađenih visaka, a svaki od njih ima svoje određene karakteristike i svrhu primjene u radiestezijskoj praksi.

U Srednjem su vijeku pronađene gravure s prikazima primjene radiestezije u svakodnevnom životu, a na njima radiestezisti tadašnjeg vremena u ruci drže tzv. Mojsijev štap. Mojsijev štap je preteća današnjeg biotenzora, kao što su to i rašlje, ili točnije rašljasta grana, kojom su se ljudi tada služili za traženje vode. Rašlje su služile i za pronalaženje kristala i minerala, za traženje otuđenih predmeta skrivenih u zemlji i sl. To je dokaz kako se rašljama može jednako uspješno detektirati tj. pronaći oba elementa - vodu i metal. Iz Srednjeg nam vijeka potječu i zapisi koji svjedoče o uporabi radiestezije i kod svećenstva, kao i u povlaštenim slojevima tj. aristokraciji. Aristokracija je gradila svoje dvorce i ljetnikovce na radiestezijski zdravim mjestima. Poznato je kako su i crkve građene prema posebnim radiestezijskim pravilima i to na mjestima na kojima nije bilo štetnih zračenja. Na površini gdje se željela sagraditi crkva prethodno se napravio tor sa stadom ovaca, a nakon određenog vremena jetra ovce pokazala bi je li prostor “zdrav” ili nije. Ako je jetra ovce bila zdrava, tada se na tom mjestu gradila crkva.sarapt

 • Gost
Re: Radiostezija
« Odgovor #1 poslato: Vreme 16:30:17 datum 17.12.2012 »
Šira primjena radiestezije

Ovo je samo kratak pregled začetaka radiestezije, koji nam pokazuje kako se njoj već u davna vremena pridavala velika važnost. Danas nam je poznato kako je radiestezija u primjeni u cijelom svijetu, te da je, pogotovo u novije vrijeme, doživjela svoju veliku popularnost. Poznato je, na primjer, kako je primjenjuje i sama NASA, i to za određena istraživanja u kojima sudjeluju cijele skupine posebno obučenih i prirodno predisponiranih osoba za ovu disciplinu. U primjeni je bila i kod KGB-a.
Radiestezija se koristi sve više u arhitekturi, kao i u građevinarstvu. Kad nas je radiestezija još uvijek nedovoljno poznata. Nažalost, uobičajena je praksa da se radiestezist poziva u već postojeći životni i radni prostor, i to nakon što su zdravstvene tegobe već uzele maha. Poželjno je, dakle, da se teren za izgradnju obiteljske kuće, pa i zgrade, pregleda prije početaka građevinskih radova, te objekt pravilno postavi u odnosu na strane svijeta. Tek nakon toga može se odrediti razmještaj prostorija kako bi se nepoželjni problemi izbjegli već na samom početku. Posebno je opasno postaviti stambeni objekt u blizini dalekovoda, trafostanica i različitih antena koje šire štetna zračenja i štetan utjecaj ( tzv. elektrosmog ). Takva mjesta treba nužno izbjegavati.


sarapt

 • Gost
Re: Radiostezija
« Odgovor #2 poslato: Vreme 16:31:19 datum 17.12.2012 »
Hartmanova mreža

Ovdje bismo mogli postaviti pitanje što se to zapravo radiestezijom detektira, i što je to toliko štetno za naš organizam, a prostim okom nije vidljivo? Svaki boravak duži od četiri sata na energetski nezdravom mjestu, tj. na mjestu izloženom zračenju podzemnih voda, smeta i štetno je za naš organizam. Uslijed toga gubi se energija, te se kroz duži vremenski period javljaju određene zdravstvene tegobe. Sama sjecišta tj. križišta tokova podzemnih voda izuzetno su opasna za svaki živi organizam, a takva se mjesta nazivaju kancerogena, budući da upravo i izazivaju takve bolesti.
U detektiranju podzemnih voda radiestezist se služi viskom kao radiestezijskim instrumentom. Njime detektira magnetnu mrežu koja je poznata kao Hartmanova mreža. Hartmanova mreža ima svoje čvorove koji su izuzetno opasni za zdravlje. U prostoru, ovi se čvorovi nalaze na svakih 2,30 m, a mreža prati putanju Sjever-Jug, Istok-Zapad. Radiestezijom se bavim već trideset godina. Stoga bih napomenuo kako je za opće psihofizičko zdravlje organizma od presudne važnosti mjesto spavanja koje treba biti zdravo tj. izvan dometa podzemnih voda. Ukoliko to nije moguće učiniti, tada se barem treba zaštititi neutralizatorom. Na taj način neutralizirat ćemo i eliminirati štetno zračenje podzemnog toka. U slučaju sjecišta, na temelju mog dugogodišnjeg iskustva, uvijek savjetujem da se s takvog mjesta pomakne ležaj. Izbjegavanjem tokova podzemnih voda, ili njihovom neutralizacijom, mogu se izbjeći mnogi zdravstveni problemi, a već nastali uveliko ublažiti, ili u cijelosti riješiti uz adekvatnu terapiju do potpunog izliječenja. Naveo bih i neke primjere iz svoje prakse u kojima je vidljivo da je ključni problem, pa i sam uzrok zdravstvenog problema, bio upravo u mjestu spavanja.

Postoje brojni primjeri da se zdravstveni probllemi rješavaju u potpunosti promjenom mjesta spavanja ili neutraliziranjem štetnih zraćenja.

sarapt

 • Gost
Re: Radiostezija
« Odgovor #3 poslato: Vreme 16:33:27 datum 17.12.2012 »
Radiestezija predstavlja osjetljivost na zračenje, a viline rašlje su najpouzdaniji radiestetični pribor. Ne postoji osoba koja nije u stanju da se aktivno baviti radiestezijom. Ova vještina danas se koristi u različitim prilika – u istraživanju rudnih bogatstava, izgubljenih stvari, provjeri vodenih i energetskih tokova, detektiranju zdravstvenog stanja. U posljednje vrijeme iskusni radiostezisti pomažu i u kriminalistici, ukoliko se radi o pronalaženju izgubljenih osoba, ukradenih vrijednosti, počinjenih zločina, jer svaki predmet, svako živo biće, zrači nekom formom energije.

Elektronsko izdanje ''Radiostezije za početnike'' namijenjeno je svima koji žele da upoznaju moć radestezije i koji se žele baviti ovom alternativnom vještinom:

sarapt

 • Gost
Re: Radiostezija
« Odgovor #4 poslato: Vreme 16:41:26 datum 17.12.2012 »
 „Onoga dana, kada nauka bude počela da istražuje nefizičke fenomene, za deset godina postići će više uspeha, nego u svim prethodnim vekovima svoga postojanja...“,

N i k o l a  T e s l a

sarapt

 • Gost
Re: Radiostezija
« Odgovor #5 poslato: Vreme 16:44:37 datum 17.12.2012 »
RADIESTEZIJSKI PRIBOR
a) Jedan od najstarijih radiestezijskih instrumenata su ra?lje. Ra?ljama , tada zakrivljenim ?tapom slu?ili su se Rimljani i Egip?ani, a predanja ka?u da je ?ak i Mojsije bio ra?ljar.
b) Elasti?na ?iba, ?ica ili prut je radiestezijski instrument koji se zove BIOTENZOR. Dug je oko 40 cm, velike osetljivosti i mo?e se koristiti za odre?ivanje afiniteta neke osobe u odnosu na lek, boju, materijal koji nosi, a pogodan je i za detekciju ?tetnog zra?enja.
c) Antene ili ugaone ra?lje, odnosno dve ?ipke savijene u obliku slova ,, L ,, pod uglom od 90 stepeni. Ne preporu?uju se za rad na otvorenom prostoru kada duva vetar.

sarapt

 • Gost
Re: Radiostezija
« Odgovor #6 poslato: Vreme 16:47:01 datum 17.12.2012 »
SPOSOBNOSTI RADIESTEZIJE SU PRAKTI?NO BESKONA?NE
Nabroja?emo neke oblasti gde se mo?e primeniti:

- Traganje za vodom, naftom, gasom, rudama i mineralima
- Neki arhitekti koriste radiesteziste prilikom izbora mesta za gra?enje Crkava i hramova. Gra?evine su na mestima sa izuzetno pozitivnom energijom i zato se ljudi borave?i na tim mestima ose?aju prijatno i opu?teno. Radiestezist pronalazi ?upljine i rasekline u zemlji?tu, vodovodne i kanalizacione cevi, podzemne vodene tokove.
- Radiestezisti mogu vrlo precizno odrediti starost arheolo?kih lokaliteta kao i predmeta koji su prona?eni. Tako?e mogu prona?i izgubljene stvari, nestale osobe, ukradene automobile itd...
- U poljoprivredi i vrtlarstvu odre?uju kojem zemlji?tu odgovara odre?ena biljka, a mo?e da odredi klijavost semena ako neko ?eli da ispita klijalost odre?ene vrste semena ( sorte useva ).
- Izbor zanimanja, karakter li?nosti, izbor ?kole, testiranje i procena leka koji osoba koristi kao i testiranje hrane koju konzumira
- Veoma precizna i ta?na dijagnostika kako za ljude tako i za ?ivotinje.
- Elektro magnetna zra?enja, elektromagnetni smog kako i koliko uti?u na na? organizam u procentima.

Prakti?no na sva precizno postavljena kratka i jasna pitanja visak ?e odgovoriti sa DA ili NE.
Radiestezisti mogu da rade na osnovu uzoraka kose, noktiju, mape, fotografije - slike , tabele u odsustvu klijenta ili u kontaktu preko telefona.
Radiestezija uslovno mo?e da se podeli na:
1. Detekciju zra?enja u prostoru ( ku?a, stan, poslovni prostor, hale, skladi?ta, dvorane, njive, zemlji?ta...)
2. Dijagnostike ljudi, biljaka i ?ivotinja.
Za detekciju nekog prostora radiestezista ne mora imati zvani?no medicinsko obrazovanje ili znanje iz oblasti medicine i veterine. Dijagnostikom u svetu danas se bavi tzv. Psionska medicina. To je integrisani sistem koji povezuje homeopatiju, radiesteziju i ortodoksnu - zvani?nu medicinu. Dijagnostiku dakle mo?e da postavlja samo lekar - radiestezista.
TELERADIESTEZIJA - RADIESTEZIJA NA DALJINU
Radiestezija je deo parapsihologije i za mnoge pojave u njoj na ovom na?em nivou znanja i poimanja te?ko mo?emo na?i prava obja?njenja. Zato se ponekad obja?njenja nekih radiestezista mogu u?initi sme?na kada oni nau?no ?ele da objasne neke pojave u radiesteziji.

Da bismo objasnili neke pojave koje nam se, na prvi pogled ?ine nestvarnim, moramo promeniti na? na?in razmi?ljanja, jer je to jedini na?in da shvatimo i objasnimo pojave koje smo pre smatrali ?udima. Na?i preci su sa ?u?enjem slu?ali glasove iz radio aparata i ?udom se krstili kako ,, ta kutija ,, mo?e da svira i peva, sli?no je bilo sa TV - aparatom, telefonom, telegrafom, fax - aparatom... Kako je rekao Sv. Augustin: ?uda ne postoje postoje samo pojave u prirodi koje ne znamo objasniti. Dimenzije koje postoje u svakodnevnom materijalnom ?ivotu ne postoje kao dimenzije u radiesteziji. Na pr: odre?ujemo dubinu na kojoj se nalazi podzemni vodeni tok. Ako je voda realno na dubini od 50 metara, visak ?e napraviti 50 krugova pri ?emu ?e 1 krug koji visak opi?e biti izmeren kao 1 metar.

U radiesteziji se mo?emo vra?ati u pro?lost, ali ne mo?emo i?i u budu?nost.

Teleradiestezija - radiestezija na daljinu, preko fotografije, crte?a, mape, nacrta stana, tlocrta stana i sl. se mo?e odrediti: mesto gde se nalaze ?tetna zra?enja u prostoru: stanu, ku?i, radnom mestu vrste ?tetnih zra?enja ( vodeni tokovi, dalekovodi, trafostanice, groblja, kosmi?ka zra?enja, blizina aerodroma i sl.) tako?e se mogu odrediti i pozitivna mesta u prostoru na kojima se ?ovek mo?e okrepiti i nakupiti pozitivne energije i popuniti svoje energetsko polje, biopolje ili auru.

sarapt

 • Gost
Re: Radiostezija
« Odgovor #7 poslato: Vreme 16:50:39 datum 17.12.2012 »
PRVI ZAPISI O RADIESTEZIJI


    Civilizacije Kelta, Etruraca,Persijanaca, Rimljana i drugih koristile su se sposobnostima pojedinaca da u bespućima pronađu vodu i da odrede 'mirna' mesta na kojima će se graditi hramovi, svetilišta i naselja.
Rimljani su rašlje zvali litnus, 'zakrivljeni štap', kakav su nosili njihovi auguri, sveštenici. Oni su čak i svoje vojne logore postavljali na poljima sa posebnim zračenjem, na takozvanim 'mestima snage'. Naravno, ta mesta bili su dužni da odrede rašljari koje su Rimljani imali u svojim vojnim formacijama. Navodno se čak i Romul, pre osnivanja Rima, koristio uslugama nekog Etrurca koji je rašljama odredio pozitivne zone, te je na tom mestu sagrađen grad.
    Veoma je interesantna i zgoda ili bolje reći nezgoda, nakon otkrivanja zavere protiv cara Flavijusa Valensa u IV veku. Želeo je da dozna sa koje strane preti opasnost. Taj zadatak poverio je sveštenicima, koji su sa viskom iznad abecede dobili tri slova: TEO... Car je naredio da se ubiju svi ljudi u njegovoj blizini čije je ime počinjalo sa TEO. Nije mu pomoglo, ipak ga je ubio Teodosije.
    I tekstovi Biblije, obiluju aluzijama na štap ili rašlje. U IX veku pre Hrista prorok Hošea užasavao se zbog različitih sredstava obožavanja što su se upotrebljavali u izraelskom narodu. Na jednom mestu Hošea kaže: 'Narod moj savet pita od drva, palica mu njegova daje odgovore'. I Mojsije se spominje kao rašljar. Svojim bademovim štapom (preteča današnjeg biotenzora) 'udario' je po steni i potekla je voda.

MilanAT

 • Profesionalac

 • Van mreže
 • ****

Odg: Radiostezija
« Odgovor #8 poslato: Vreme 21:03:37 datum 17.12.2012 »
Sta ti je napredak, danas vec imamo raslje sa ugradjenim mikroprocesorima i slicnim sitnicama...cudo....cuudooooo

gavrict

 • Gost
Odg: Radiostezija
« Odgovor #9 poslato: Vreme 15:17:05 datum 06.10.2013 »
Zračenje podzemne vode,Hartman,Curry rađena su naučna istraživanja.Štetnost ovih prirdnih zračenja je frekvencija i pojačan magnetizam,na svakom Hartmanovom čvoru,Curryjevom čvoru ili žili podzemne vode mjeri se odrđena frekvencija i pojačan magnetizam.Možemo kupiti uređaje(naučne uređaje) koji mjere frekvenciju i magnetizam i lagano proći prostorom i doći do zaključka da se upravo događa svakih 2-2.5m(Hartman) i 3.5-4m(Curry).Onda neko kaže nije naučno i medicinski dokazano da ova jačina frekvencije i magnetizma stvaraju nama zdrastvene probleme.Pruža se prilika tko želi da čita između redaka,osobe koje rade na radarima mogu raditi 6mj i onda je obavezena pauza 6mj(radi neke druge poslove nije na radaru) , za taj posao ima benificriani radni staž.Piše u zakonu (pravilniku) i zaštiti na radu iz kojeg razloga mora na ovaj način raditi a to je doza izloženosti elektro magnetnog zračenja i frekvenciji.Pitanje je kako navedeno zračenje štetno je za osobu koja radi na radaru a nije za osobe koje žive u kućama i zgradama pored radara?!Strojovođe imaju pravo na staž sa povećanim trajanjem(beneficirani radni staž) tako da 12 mjeseci povedenih na poslu računa se kao 18 mjeseci uplaćenog radnog staža.Opet se pitanje nameće samo po sebi,kako naponska mreža štetna je strojovođi a nije osobama u kućama i zgradama pored te iste naponske mreže(pruga) ?! Radnici koji rade na održavanju na dalekovodima, štetno je tih par sati koji rade na dalekovodu a osobama koji žive pored godinama nije?! Ima puno ovakih primjera koji su nama ostavljeni da ih jednostavno čitamo između redaka.Hartmanov čvor,Curry,podzemna voda i druga prirodna zračenja imaju slabiju frekvenciju i magnetizam ali izloženi smo konstantno i godinama.

http://stetnazracenja.blogspot.com/

gavrict

 • Gost
Odg: Radiostezija
« Odgovor #10 poslato: Vreme 13:41:29 datum 07.10.2013 »
Zračenja podzemnih voda stvara magnetizam i frekvenciju koja najčešće iznosi manje od 20 Hz,sve frekvencije manje od 20 Hz ne osjetimo ih sluhom već vibracijom.Kad je frekvencija zračenja podzemne vode izrazito visoka u tom slučaju  čujemo zvuk.Događa se kod osoba koje spavaju na podzemnoj vodi da čuju protok podzemne vode,frekvenciju od 20 Hz do 100 Hz naš sluh prepoznaje kao šum.Sve frekvencije ispod 100 hz štetne su za naš organizam a pogotovu su štetne frekvencije od 1 Hz do 8 Hz.Britanski naučnici radili su istraživanje utjecaj frekvencije od 17 Hz na ljudski organizam.Dokazali da izloženost ovoj frekvenciji samo par sati kod svih osoba stvara : tjeskobu,snažnu tugu,nervozu,napetost,trnce u tijelu....Otkrivena je nova vibroakustična bolest (VAD),to je bolest koja nastaje kao posljedica dugotrajnom izloženosti frekvencijama ispod 100 Hz.Osobe koje najčešće obole od ovih bolesti :radnici koji rukuju strojevima koji proizvode infrazvučne vibracije,osobe koje slušaju preglasnu muziku sa niskim frekvencijama.Simptomi ove bolesti su: strah,epilepsija,moždani udar,srčani udar,poremećaj ravnoteže,poremećaj u ponašanju,problem vizualne percepcije,neurološka oštećenja,tumor,kancer,krvožilna oštećenja,suicid...Poznato je da trudnicama ne savjetuje se letenje avionom jer se stvara frekvencija 5 Hz-10 Hz koja može izazvati pobačaj.

http://stetnazracenja.blogspot.com/

gavrict

 • Gost
Odg: Radiostezija
« Odgovor #11 poslato: Vreme 14:26:58 datum 09.10.2013 »
Podzemna voda protiče kroz tlo na raznim dubinama,štetna zračenja podzemnih voda izrazito je jaka bila voda na dubini 5m ili 555m.Što je podzemna voda dublja jači je pritisak ,pri tome voda ostvaruje jače trenje i stvara se veća koncentracija štetnog zračenja.Često se vjeruje da podzemna voda što je dublja da je štetnost manja iz razloga što dolazi iz velikih dubina i da na taj način se smanji štetnost u stvari je suprotno.Ljudi vjeruju da ako žive na višem katu zgrade da su štetnosti podzemne vode manje i da nemaju utjecaj na njih.Zračenja podzemnih voda prolazi kroz tlo i štetnost postupno se smanjuje ali je njena štetnost velika i na prvom i pedeset prvom katu ,odnosno stvara nam velike zdravstvene probleme.Šteta zračenja podzemnih voda raspršuju se tek na visini od 15km.Vjerovanja ljudi da u brdima i planinama podzemna voda se nalazi na većoj dubini što nije tako,izvori rijeka nalaze se najčešće na planinama,a stariji ljudi bunare za vodu uvijek su kopali malo u brdo ako je bilo mogućnosti iz razloga što je podzemna voda bliža površini.U radiesteziji se često spominju pozicije zračenja koja se nazivaju crne točke,to su mjesta izrazito jakih zračenja i izazivaju u kratkom vremenskom periodu velike zdravstvene .Crne točke su presijecanja Hartman čvora,Curry čvor i podzemne vode na jednom mjestu ili presijecanja dvije vodene žile.Crne točke se brzo se primjećuju u visokim zgradama jer su projektirane tako da je spavaća soba iznad spavaće sobe,zračenja na pedeset petom katu ista su kao na prvom katu(po vertikali su ista).Spavanjem već par godina na ovom zračenju dovodi do velikih zdravstvenih problema pošto se u brzom vremenskom periodu problemi stvaraju ljudi ih brže primjećuju da nešto nije uredu.Imaju iste bolesti a genetika nema nikakve veze jer rodbinski nisu povezani.Crne točke stvaraju zdravstvene probleme za par godina spavanja a to su najčešće karcinom,tumor,srčani i moždani udar,teške psihičke bolesti...

http://stetnazracenja.blogspot.com/

gavrict

 • Gost
Odg: Radiostezija
« Odgovor #12 poslato: Vreme 18:51:34 datum 14.10.2013 »
Prvi pisani tragovi sežu sve do 2590. godine prije Krista. Oni govore o primjeni rašljarstva u drevnoj Kini gdje su posebno školovani carski službenici pretraživali terene za gradnju nastambi kako ne bi bile građene na mjestima djelovanja "zlih sila koje donose bolest i nesreću". Civilizacije Kelta, Etruščana, Egipćana, Perzijanaca, Medejaca i Rimljana koristile su se sposobnostima pojedinaca da u bespućima pronađu vodu ili da odrede zdrava mjesta na kojima su se gradili hramovi i nastambe. U srednjem vijeku rašljarstvo se sve više počelo upotrebljavati za otkrivanje podzemnih ruda. Alat koji se koristio nazvali su vilinske rašlje. Tek početkom 19. stoljeća počelo se ozbiljnije istraživati taj fenomen te je skinuta mističnost jer se dokazalo da nisu bitne rašlje nego senzibilnost osobe koja njima radi.Kolijevka današnje radiestezije je Francuska odakle se počela širiti u ostale zemlje Europe i Amerike, kaže Kern dodajući kako su se na prije ovim područjima radiestezijom bavili svećenici. Radiestezija je, čini se, stara kao i samo čovječanstvo. Na crtežima pronađenim u špiljama, gdje su obitavali prethistorijski ljudi, nalazili su se i crteži koji bi mogli predstavljati prvobitni oblik rašalja. To su nacrti povijesnih štapova na zidovima špilja. Jasno je, da je potreba za vodom, pored hrane, bila od glavnih preokupacija prethistorijskih ljudi. Vjerojatno da su upravo ti ljudi sa sposobnošću za otkrivanje vode, kao šestim čulom, bili vračevi ili poglavari plemena, koji su imali zadatak pronalaziti najpogodnija mjesta za život, a to su pored smještaja bili voda i hrana. Oni su, pored vode, morali pronalaziti i mjesta gdje se zadržava divljač, radi lova. I dan-danas u primitivnih naroda u Africi i Polineziji postoje ljudi, obično plemenski vračevi, koji upotrebljavaju štapove kojima otkrivaju sakrivene ili ukradene stvari. Rašlje se,u Kini upotrebljavaju 2.000 godina prije naše ere. To su, navodno, bila dva dugačka štapa, što su ih držala dva čovjeka. Postoji jedan bareljef iz 147. godine pr. Krista, u kome piše da je car Yu iz dinastije Hia bio glasovit u otkrivanju ležišta ruda, izvora i sakrivenih predmeta.. U grobnicama egipatskih faraona u crtežima na zidovima ima predmeta sličnih današnjim rašljama i visku. Na žalost nema objašnjenja čemu su služili. Mojsiju se pripisuje da je udario štapom po kamenu, i da je potekla voda iz stijena Horeba. Vjerojatno da je bio upoznat sa svojstvima rašalja. U povijesti starog vijeka mnogo se spominju štapovi, ali nema dokaza da li se to radilo o rašljama. Plinije govori o vodi, a ne spominje rašlje. Rimljani su rašlje zvali lituus. Rimske legije kad su napadale na Galiju (današnja Francuska) i Njemačku imale su rašljare, koji su se bavili opskrbom vojske pitkom vodom. Rimski svećenici upotrebljavaju visak., Nakon otkrivene zavjere, protiv cara Flaviusa Valensa (4. stoljeće) interesiralo ga je da dozna, s koje mu strane prijeti opasnost. Taj zadatak povjerio je svećenicima, koji su s viskom iznad abecede, dobili tri slova TEO... Car je dao smaknuti sve ljude u svojoj blizini, čije je ime počinjalo slovima TEO. Nije pomoglo, ipak ga je ubio Teodosije. U srednjem vijeku se često spominje upotreba rašalja. U njemačkim spisima u 3. i 4., stoljeću spominju se Wünschelrute i Wünschelrisz, što je naziv za rašlje. God. 1430. u zapisu jednog mjernika spominje se rad sa rašljama na istraživanju ruda. Prvi rašljar koji se spominje imenom je svećenik P. Bernhardus, koji je uspio pronaći ukradeno, blago 1532. godine. Malo kasnije spominju se rašljari Caspar Brusch i Michael Barth, koji su bili na glasu sa svojim sposobnostima u Njemačkoj. Prva poznata slika rašljara koji istražuje na terenu je u djelu Sebastiana Münstera: Cosmographia universalis, iz godine 1550.  Na slici je dat okomiti presjek kroz jedan rudnik, sa prikazom radova koji se obavljaju. Sasvim gore, na površini, prikazan je rašljar kako sa rašljama (Virgula divina) traži rudu. Godine 1556. izdana je knjiga Georga Bauera, zvanog G. Agricala, njemačkog liječnika i mineraloga, rasprava o rudama: De Re metatica, sa slikom rašljara, kako odsijeca na drvetu rašlje, zatim kako istražuje teren sa rašljama i kako su mu one pokazale gdje je ruda. Još 1521. godine u jednoj knjizi opisan je način kako se izrađuju rašlje: "Treba pronaći pogodnu račvastu granu od lijeske te je, kad se sunce rađa na istoku odsjeći na tri kraja tri puta govoreći: Podižem vas u ime Mitratona, Elohima, Semforasa i Adnaya, da bi mi poslužile da pronađem sve što mi treba, kao što su to radili Mojsijev i Jakobov štap. Zatim ćete po mjeri kod kovača iskovati isto takve metalne grane, naoštriti ih da bi mogli s njima zaklati žrtvu (obično jedno pile). Nakon klanja ostavit ćete željezne rašlje, koje ste izabrali, zatim ugrijati magnetski kamen da bi namagnetizirali krajeve otkinutih rašalja." Mora se priznati da je postupak za izradu današnjih rašalja mnogo lakši i jednostavniji. Nekako u ovo doba inkvizicija je u punom zamahu. Sve što nije svima, a naročito svećenstvu jasno, proglašava se vezom s demonima i đavolom. Vrši se proganjanje i ometanje svih ljudi, koji su sumnjivi, da održavaju vezu sa đavolom, proglasa va ih se čarobnjacima i vješticama. Pri tome je stradao i velik broj rašljara, zatvaralo ih se i osuđivalo. Ovaj se progon zadržao sve do kraja 17. stoljeća, kada i svećenstvo počinje proučavati rad s viskom i rašljama. Godine 1600. u Njemačkoj se pojavljuje Jean du Chatelet, baron od Beausoleila i Auffenbacha, koji je bio čuven kao istraživač rudnog bogatstva. Bio je francuskog porijekla. Obišao je mnoge evropske rudnike, pa je tako došao u Francusku, gdje upoznaje svoju buduću suprugu Martine de. Bertereau koja udajom (oko 1610 g.) postaje baronica de Beausoleil. Zajedno sa suprugom počinje istraživati rudno bogatstvo Francuske i izvore vode, sa sedam vrsta rašalja, busolama i astrolabom. To je prvi podatak o traženju vode; pomoću rašalja. Preko parlamenta Bordeaux-a, Toulouse-a i Provence, godine 1627. registriraju svoj rad i to se smatra prvim službenim priznavanjem radiestezije. Otkriveno je više od pet stotina rudnih ležišta (kristal, željezo, galenit, ugljen, cink, antimon, sumpor, tirkize, rubine i opale, te mramor i dr.) i mnogo izvora. Predstojnik u gradu Rennesu, pod sumnjom da se bave čarolijama, pretresao im je stan, odnio sav pribor i dao ih uhapsiti. Iako je baronica de Beausoleil uputila molbu kardinalu Richelieu da ih pusti, navodeći sve što su napravili za Francusku, on se na to oglušio, pa su njih oboje okončali svoj život u zatvoru. Sveučilišni profesor Pater Kirchner 1631. godine dokazao je da se rašlje pokreću samo u rukama osjetljivih rašljara, a ne zato što su pod utjecajem prinesenog uzorka. Izbalansirao je rašlje na jednom naslonu i prinosio razne rude rašljama i one su ostale potpuno nepokretne. Time je pronašao, da ne postoji nikakva naklonost (simpatija) između rašalja i predmeta. Kretanje rašalja objašnjavao je nesvjesnim pokretima mišića u rašljara. On je time prvi poznati naučenjak koji je pokušao naučno objasniti rad s rašljama.. Jean Francois pokušava 1655. godine napraviti instrument za pronalaženje vode. Vjerovatno nije uspio jer se kasnije ponovno vratio rašljama. Rad sa rašljama u ovo vrijeme i nadalje naziva se rabdomantijom*, a rašljari rabdomantima. Rašljarenje je bilo godine 1658. priznato počasnom diskusijom u akademskim tezama u Wittenbergu. Raspravljalo se da li rabdomanciju treba uvrstiti u okultne sile ili ne. Zaključeno je da ne treba, osim u slučaju kad se radi o prevari, ali se ipak, kad su nalazi na terenu nevjerovatni, možda stoji u vezi sa đavolom. I pored progona i negodovanja od strane svećenstva, javljaju se sve brojniji rašljari koji svojim rezultatima zadivljuju i zbunjuju tadašnju javnost, tako da svećenstvo počinje, jasno pod zakletvom držanja stroge tajne, proučavati te fenomene. Tome je naročito pridonijela pojava rašljara Francuza Jacques-a Aymara. /. 0 njegovim uspješnim pothvatima opširno je pisala štampa onoga vremena, vršili sa njim naučni pokusi, što je sačuvano u dokumentima do današnjih dana. Rođen je 1662. godine u Saint Marcelinu, blizu Liona. Ne zna se kako je postao rašljar. Sa 26 godina otkrivao je počinioce krađa. Tražeći malo kasnije podzemni tok vode, kopajući na tome mjestu naišao je na zakopan leš jedne žene. Odmah se pomoću rašalja dao na traženje počinitelja ubojstva. Rašlje su ga dovele do kuće njenog muža, koji je priznao zločin. Kada je bio ubijen jedan vinarski trgovac i njegova žena (1692. god.) a nije se moglo pronaći tko je to učinio,magistrat je u pomoć pozvao Aymara. On se uputio s mjesta zločina sa rašljama u ruci, prešao most preko Rhone i došao u kuću jednog vrtlara, ušao mu u kuću i pronašao da su tu bila dvojica, koji su sjedili i pili, a zatim otišli. Nakon praćenja traga nekoliko dana, rašlje su ga odvele ravno u zatvor, gdje je bio ubojica zatvoren radi neke krađe. Kratko iza toga on je priznao svoje nedjelo, te odao da je imao saučesnika. Osuđen je na smrt i rastrgan na kotaču. Svećenik Abbe de Vallemont mjesec dana je 1698. godine izvodio s njim eksperimente i tvrdi da je sigurno da se u njegovim rukama okreću rašlje kada slijedi ubojice i lopove. Potaknut uspjesima Aymara izdaje knjigu: Okultna fizika ili rasprava o božanskim rašljama (1693. g.), kojim djelom staje u obranu rada sa rašljama. Inkvizicija zabranjuje ovu knjigu (1701.g.), ali se knjiga ipak ponovno štampa 1702. godine, a nakon toga ponovno 1722. godine. Čini se da je početak 18. stoljeća vrijeme kad kler počinje prihvaćati rabdomanciju kao normalnu pojavu. Nakon Aymara, , u Francuskoj se pojavljuje novi glasoviti rašljar po imenu Barthélemy Bleton. Rođen je negdje između 1740. i 1750. godine. Radi slabog materijalnog stanja, roditelji su.ga dali da radi kao sluga. Imao je sedam godina kada je, čuvajući stoku, sjeo na jedan kamen i došlo mu je zlo i počeo se sav tresti. Kad bi otišao s kamena, to je prestajalo, a čim bi ponovno sjeo na kamen, događalo mu se isto. Jednom prilikom je to opazio jedan svećenik koji je dao na tom mjestu da se kopa i pronašla su se jaka vrela. Rašlje koje je upotrebljavao Bleton bile su ispruženi štap kojeg je on držao s kažiprstima ruku. Štap je bio vrlo malo povijen. Okretao se nesvojevoljnim pokretima njegovih ruku. Čak i da je htio to učiniti, to ne bi mogao sam, s obzirom na način kako rašlje drži. Broj okretaja je iznosio 30 do 80 u minuti.. Postoji mnogo zapisanog i očuvanog o radu rašljara Bletona. Sposobnost za rad sa rašljama, dok je bio bolestan, bila je smanjena. O Bletonu i eksperimentima s njim pisao je mnogo Dr. Pierre Thouvenel u Fizičkim i liječničkim memoarima (1781) i u Drugim memoarima (1784), u kojima je fenomen rašalja pokušao da riješi svojom teorijom o elektrici. Vrlo često je eksperimentirao s Bletonom, koji je imao povez na očima, vodio ga po terenu desno i lijevo, ali se nije nikada desilo da je Bleton ustvrdio da se nalazi na toku podzemne vode, kad na njoj nije bio. Bleton je pokazivao na površini terena, gdje se dolje podzemni tokovi granaju, šire ili propadaju. Dr. Thouvenel je naveo podatak da u šest stotina pokusa nije Bleton niti jedanput pogriješio. Bleton je radio za mnoge ugledne ljude onog doba: "To su bili grofovi, markizi, gradonačelnici i neka društva." Vršio je istraživanje vode i izvan Francuske. U svibnju 1782. godine Bleton je ispitan od šest učenjaka. Zavezanih očiju on je pronašao zakopanu cijev, kroz koju je tekla voda. Bio je to puni uspjeh Bletona, pa je pronašao nekoliko izvora na mjestima gdje je to kraljica Francuske željela.. I dan-danas se proučava Bletonov rad od strane nekih učenjaka. Godine 1790. rođen je svećenik Abbé Paramelle koji se bavi istraživanjem podzemnih voda. On to nije radio rašljama, nego je to zaključivao po konfiguraciji terena i padu slojeva. Došao je do zaključka, da se voda u podzemlju ponaša slično kao na površini. Kiša pada na tlo, procjeđuje se kroz trošni površinski pokrivač do nepropusne podloge, a onda ide po njoj na niže, stvarajući podzemne potočiće, potoke, jezera pa nekad i čitave rijeke, koje negdje izbijaju na površinu. U 25 godina locirao je oko deset tisuća izvora, od kojih je velika većina i danas, u upotrebi. Paramelle je objavio svoje radove na otkrivanju izvora, i knjiga je doživjela četiri izdanja. Kroz ovu kratku povijest radiestezije govorilo se uglavnom o radu s rašljama, jer je o tome bilo dosta podataka. Sigurno je da je kroz svo ovo vrijeme i visak bio manje-više u upotrebi. On se spominje u djelima Schota (1662) i Beyera (1749); ali izgleda da nije služio za traženje vode. Tek 1798. godine postoje podaci da je prof. Antoine Gerboin, došavši u posjed jednog viska vršio sa njim eksperimente otkrivši, da visak reagira u onoga, koji ga drži često na čudan način. Slavni kemičar Chevreul, član Francuske akademije nauka, nastavlja Gerboinove. eksperimente, sa viskom u vremenu od 1812. do 1833. godine, a rezultata o tome objavljuje tek 1854. u knjizi: 0 božanskim rašljama, visku zvanom istraživač i pločama koje se okreću. S obzirom da je bio apsolutno radiestezijski neosjetljiv, to je izjavio da niti rašlje, niti visak, nisu nikakav instrument za istražne radove, bilo na vodu ili za nešto drugo. Ovaj zaključak zakočio je gotovo pola stoljeća rad na proučavanju viska. Istraživanje izvora uzima maha tek početkom 20. stoljeća. Rašljari i oni koji rade sa viskom počinju se ujedinjavati u regionalne, nacionalne i međunarodne kongrese. Vrše se stalno istražni radovi, kako u Evropi, tako i u njemačkim i engleskim kolonijama. Prvi kongres istraživača održan je u Hannoveru 1911. godine, Drugi kongres u Guilfordu u Engleskoj. Godine 1913. održava se u Njemačkoj "Internacionalna unija istraživača". Iste te godine održan je u Parizu "Internacionalni kongres eksperimentalne psihologije". U prvom svjetskom ratu (1914-1918) upotrebljavaju se rašlje za pronalaženje pitke vode za vojsku, podzemne špilje za skloništa, kao i zakopane granate. Abbe Kermet napravio je 1919. godine nekoliko fascinirajućih otkrića na mjestima iz daljine. U prosincu 1929. godine usvojena je riječ radiestezija, koja je obuhvatila sve vrste radova, koji se izvode pomoću rašalja i viska, a uskoro zatim Emile Christophe daje radiesteziji na daljinu ime teleradiestezija. Kongresi su se održavali još u Barceloni (1927), Bad Rathenfeldu (1930), Veroni (1932), Lozani (1934), Liege-u (1939), a onda dolazi do Drugog svjetskog rata, pa je tek 1954. godine održan Internacionalni kongres u Parizu, zatim 1956. u Locarnu i tako redom. U novije vrijeme radiestezija doživljava procvat. Izdaju se mnogi časopisi, revije i knjige, koje se bave tom problematikom. Radiestezisti 20. stoljeća otkrivaju u radiesteziji nove spoznaje, proširuju znanja, izučavaju radiesteziju nastojeći je što više približiti nauci. Spomenuo bih Abbe Alexisa Bouly-a (1865-1953), kojeg se naziva ocem radiestezije, Abbe Alexisa Hermet-a (1966-1937), nazvanog Princom istraživača izvora, Henry de France-a (1872-1947), Francuze, zatim Bülowa, von Uslara iz Njemačke, Beichla, Dr Benedikta, iz Austrije, Adamsa Gatakera, Hulinsa, iz Vel. Britanije i dr. Postoji u novije vrijeme čitava plejada izvrsnih radiestezista čije knjige možemo nabaviti u inozemstvu. Od naših radiestezista spomenuo bih najprije pokojnog inž. Stanka Jurdanu i Rudolfa Žihera, koji su izdali prve radiestezijske knjige kod nas. Osim onih koji su napisali knjige, postoji kod nas također izvjestan broj izvrsnih radiestezista, oba spola, koji imaju izražene radiestezijske sposobnosti i znanje, koje primjenjuju svakodnevno na korist i ljudi i same radiestezije, uglavnom u okviru Radiestezijske sekcije Društva inženjera i tehničara u Zagrebu, osnovane 1982. godine.

http://stetnazracenja.blogspot.com/

himovich

 • Guru

 • Van mreže
 • *****

Odg: Radiostezija
« Odgovor #13 poslato: Vreme 23:33:17 datum 14.10.2013 »
Bravo   Bravo   gavrict     ko  svati  neka pise   Bravo   od Himovic   imas velika nagrade  samo trpenije poz

himovich

 • Guru

 • Van mreže
 • *****

Odg: Radiostezija
« Odgovor #14 poslato: Vreme 23:39:38 datum 14.10.2013 »
Bravo bravo  gavrict   avo je kraj  vredi i tacan rezultat veliki poz    kluc himovic        A  crni   je dobar ali je u pogresku lokacije malop damu pomognem  poz     orlovo gnezda nema kraj  za ono ko nezna