Na jugoistoku Srbije, u naborima Stare planine, Jermu je pregazilo na hiljade osvajača, što tuđina, što ondašnjih hajduka, ali nijedan od njih nije ostavio traga poput onog osvetničkog, a zlatonosnog, popa Martina Himovića. Njegovo ime se i danas spominje raščepljenim očima i opreznim glasom, a mit o nesnosnom blagu koje je pop Martin sa svojim hajducima sakrio u pećinama pokraj Poganova, raspostranjene su, osim u Srbiji, i u više okolnih zemalja. I nakon skoro tri veka od njegove osvete, tragači još uvek pokušavaju da odgonetnu Martinove mape, no, prokletstvo kojim počinje ova fantastična legenda, ovu misiju čini borbom na život i smrt.