Forum skriveno blago - zakopano blago

Puni Oblik: Krst so 2 rupe
Trenutno pregledate lite oblik foruma. Pogledajte puni oblik sa odgovarajućim oblikovanjima.
Mermerna  poca  50 x  50  u poca  je  klesan .krst  sa  2  rupe  1 u sedili krsta  a droga  je  na ugao  krsta