Forum skriveno blago - zakopano blago

Puni Oblik: Postavljanje avatara (slike koje se pojavljuju na profilu korisnika)
Trenutno pregledate lite oblik foruma. Pogledajte puni oblik sa odgovarajućim oblikovanjima.
Procedura je sledeće:

1. Idite na stranicu profile/forum profile

2.Obeležite Upload an avatar

3.Klik na Choose

4.Zatim odaberete sliku sa svog računara (maksimalna veličina je 200x200px)

5.Zatim klik na change profil (donji desni ugao)