Forum skriveno blago - zakopano blago

Puni Oblik: LEGENDE CRNA TRAVA II
Trenutno pregledate lite oblik foruma. Pogledajte puni oblik sa odgovarajućim oblikovanjima.
O ZAKOPANOM BLAGU

Verovanja o zakopanom crkvenom, turskom ili hajdučkom blagu postoje i u svakom crnotravskom selu. Prema legendi, turski putevi kojima su karavani išli za Sofiju i Carigrad vodili su preko Broda ili Crne Trave. Ovim putem su između ostalih, prolazile i haračlije. Karavane haračlija sačekivale su zasede hajduka ili drugih gonilaca, i otevši blago, odnosili ga ili zakopavali. Veruje se da takvog zakopanog blaga ima na Orlovcu (Mazgin rid, nazvan po tome što su stradale mazge noseći zlato), Turskim livadama (Čobancu), Levantskom kamenu (selo Gradska), Carevoj dolini (Crna Trava – Kozarnica), Tužnim barama (Preslap), Hajdučkom kladencu (Ruplje), Simenkovim, Bistričkim i Lopuškim mehanama, Krstićevu (bunar na Lokvi), Sultancu (vrelo na Orlovcu), Svetoj vodi (Crna Trava) itd. Veruje se da na pojedinim grobljima ima velikog blaga kao što je slučaj sa nekoliko grobova u Crvenom Bregu, nedaleko od sela Ruplja. Po narodnom predanju manastirsko blago sakriveno je u zidinama manastira Oprženac, blizu Crnog izvora, na mestu gde se svake godine organizivao sabor. U Crkvištu kraj naselja Todorovci i pod istaknutim gomilama kamenja, krije se, po verovanju ljudi, zakopano blago. Tragači za zlatom, u uglavnom ljudi kojima su prodavani nekakvi nedorečeni i nejasni planovi. Među markantnim tragačima upamćeni su: Đura Radisavljević iz Crne Trave, Živojin Nikolić iz Kalne i Baja Nanče iz Zvonačke Banje.